Tabell

Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2014
Total fastlandseksportFordeling etter SITC
Matvarer, drikkevarer og tobakk (SITC 0 og 1)Fisk (undergruppe av SITC 03)Råvarer, unntatt brenselsstoffer (SITC 2 og 4)Brenselsstoffer (SITC 3)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet. Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet388 11572 75567 17517 11976 67145 72171 06379 77425 012
 
Produksjonsfylke1
Østfold12 408884672 066133 8883 2361 862459
Akershus6 809323122482 8703772 263745
Oslo8 1784333278542 9103642 5321 150
Hedmark3 69112041 4512174841802302
Oppland6 02024-39418891 4562 4341 605
Buskerud11 35937378018501 2155 1753 301
Vestfold23 665453475713 1461 2612 8382 2762 934
Telemark15 606691573052510 0971 8111 848526
Aust-Agder4 59124351530::2 493258
Vest-Agder29 1801721521914:17 423:594
Rogaland46 4823 3182 8171 63827 6419526 5715 1811 181
Hordaland56 1889 1979 0491 19328 6525156 5378 4471 647
Sogn og Fjordane12 2564 8164 7933691898::66
Møre og Romsdal33 86216 54615 5531 079101 6696 4795 5532 527
Sør-Trøndelag16 3038 8328 66239304 2995771 1941 007
Nord-Trøndelag6 5702 1002 0794650::2 09873
Nordland24 5539 5719 3599461:6 768:60
Troms Romsa6 0165 1295 092760::908
Finnmark Finnmárku5 8513 8853 8791 82660:1038:
Svalbard854---854----
Jan Mayen000-----0
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker12 4764 8894 4099325 36515431975068
Produsert i utlandet/direkte transitt36 189781347376331::::
Uoppgitt fylke9 006933854298354741 2234 6341 409