Tabell

Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2014
Eksport i altMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt897 81072 12862615 442579 2671 67745 72171 06385 91925 012954
 
EU (inkl. Norden)732 47044 64737212 720539 7911 06926 96354 48739 70612 322393
Norden104 31511 7332044 09849 1013376 76412 67114 3364 764307
Utviklingsland65 36111 596181 78412 13924910 6546 33718 4074 1760
Russland5 2793 5626117603264037101490
India1 742202591592507435246132-
Japan10 1123 43422743 09577749351 181410-
Kina20 6663 15291 0391 680305 1131 5276 3161 799-
Singapore11 719413263 40711 8655824 678764-
Sør-Korea14 4901 06814030574951 2759 3161 982-
USA32 7642 9981268113 4342672 4954 5195 5163 3271
Canada4 2766646421 48819155754878271-
Brasil7 0541 0593732 31738713542 095280-
Sør-Afrika832210018366269250152-