Tabell

Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2014
Total importMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt560 72338 3527 39932 42831 1215 16254 58285 655219 66185 383982
 
EU (inkl. Norden)357 60523 9086 73311 60521 8422 43839 83662 547140 36147 391944
Norden118 2938 9871 9965 58311 9211 34212 24124 85032 67917 867826
Utviklingsland100 46210 4392388 4663 5321 1943 65810 80433 38128 73020
Russland9 83851625582 5951 0311 1063 8291079456
India2 819252161012329072601 1050
Kina53 12487201901111 4016 19524 95819 4915
Japan12 59636242506623 3757 61785839
Singapore3 680181112002 35691786315-
Sør-Korea9 7003222451111133108 8892673
USA34 7189651379252 3612713 7951 74719 7774 7327
Canada14 7063282210 41471902547061 9133500
Brasil8 0173 41824 122012107183111677
Sør-Afrika1 541345434650158384263170