Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2015Endring i prosent
Uke 52 2014 - Uke 1 2015Uke 1 2014 - Uke 1 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,57-3,5-9,5
Fryst laks51,1429,212,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks9 46614,01,3
Fryst laks114-57,1-20,3