Tabell

Boligøkonomi for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent og kroner
 InnvandrereResten av befolkningenHele befolkningen
 I altFra EU etcFra Afrika, Asia etc
1Ekskludert eiere av andels- og aksjebolig.
Årlig husleie. Gjennomsnitt for husholdninger som leier. Kroner176 90076 80076 90060 80063 700
Andel husholdninger som ikke betaler husleie7871110
Renter og avdrag. Gjennomsnitt for eiere. Kroner83 60076 20090 40067 90068 800
Boligrenter. Gjennomsnitt for eiere. Kroner43 80042 80044 70034 50035 100
Andel eiere uten renter og avdrag2327193332
Andel husholdninger med høy boutgiftsbelastning4035442425
Andel husholdninger med lav boutgiftsbelastning1921173836
Andel som oppfatter boutgiftene som     
svært tyngende1341955
noe tyngende4643493132
      
Antall svar fra leiere188871018131 001
Antall svar fra eiere2911401514 7875 078
Antall svar4792272525 6006 079