Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2014Endring i prosent
Uke 48 2014 - Uke 49 2014Uke 49 2013 - Uke 49 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,294,4-0,8
Fryst laks43,067,51,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 1849,4-4,4
Fryst laks590-46,4-32,6