Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2003-2017. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 2003200420052006200720082009201020112012*2013*Prognoser
 2014201520162017
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Brudd i serien i 2004.
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi               
Konsum i husholdninger mv.3,25,44,45,05,31,70,03,82,33,52,12,11,42,42,6
Konsum i offentlig forvaltning1,31,31,91,92,02,44,12,21,01,61,73,12,52,32,0
Bruttoinvestering i fast realkapital0,410,012,09,111,70,9-6,8-6,67,47,66,81,3-2,81,13,5
Utvinning og rørtransport13,810,519,73,26,94,73,3-8,911,315,117,1-0,7-12,8-7,2-1,8
Fastlands-Norge-4,910,711,19,314,20,9-10,4-6,45,07,42,92,21,24,05,2
Næringer-14,212,518,112,722,73,1-18,4-9,51,110,5-1,1-0,51,44,84,5
Bolig1,816,39,74,02,7-9,0-8,1-1,617,010,96,4-0,3-0,72,65,2
Offentlig forvaltning9,92,6-0,68,48,77,27,7-4,81,1-1,86,510,43,24,36,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge11,65,15,15,06,21,6-1,41,62,63,22,52,41,72,73,0
Lagerendring2-1,22,4-0,11,40,2-0,1-2,52,9-0,3-0,30,50,90,3-0,1-0,5
Eksport-0,11,00,5-0,81,40,1-4,10,7-0,81,4-3,01,00,81,41,9
Råolje og naturgass-0,8-0,7-5,0-6,6-2,4-1,3-1,6-6,9-5,60,5-7,6-0,8-0,8-0,5-0,4
Tradisjonelle varer3,73,65,36,19,23,5-8,03,3-0,1-0,21,02,93,13,94,5
Import1,29,07,99,110,03,2-10,08,34,03,14,32,81,82,01,5
Tradisjonelle varer5,711,78,411,67,21,2-12,19,24,62,63,20,8-0,53,34,2
Bruttonasjonalprodukt0,94,02,62,42,90,4-1,60,61,02,70,72,20,51,62,1
Fastlands-Norge1,25,04,75,05,71,7-1,61,81,93,82,32,61,02,22,7
Industri og bergverk2,84,63,62,63,82,7-7,82,11,72,03,23,0-0,62,32,8
Arbeidsmarked               
Utførte timeverk i Fastlands-Norge-2,02,21,63,54,83,6-2,00,21,71,80,71,70,70,70,7
Sysselsatte personer-1,20,61,33,44,13,2-0,5-0,51,52,11,21,10,20,21,1
Arbeidstilbud3-0,10,30,81,62,53,40,00,51,01,81,01,10,60,50,8
Yrkesandel (nivå)372,972,672,472,072,873,972,871,971,471,571,270,670,369,969,8
Arbeidsledighetsrate (nivå)34,54,54,63,42,52,63,23,63,33,23,53,53,94,03,7
Priser og lønninger               
Årslønn4,53,53,34,15,46,34,23,74,24,03,93,33,13,33,3
Konsumprisindeksen (KPI)2,50,41,62,30,83,82,12,51,20,82,12,12,62,01,7
KPI-JAE4..0,41,00,81,42,62,61,40,91,21,62,52,82,01,7
Eksportpris tradisjonelle varer-1,08,44,011,32,42,8-6,04,55,8-1,93,13,42,22,01,6
Importpris tradisjonelle varer0,03,70,34,03,73,9-1,50,04,00,32,14,82,81,51,4
Boligpris51,710,18,213,712,6-1,11,98,38,06,74,12,30,22,51,3
Inntekter, renter og valuta               
Husholdningenes disponible realinntekt3,32,77,9-6,95,83,33,02,14,24,32,83,71,92,93,0
Husholdningenes sparerate (nivå)8,86,99,7-0,31,13,95,54,36,27,47,48,18,59,09,4
Pengemarkedsrente (nivå)4,12,02,23,15,06,22,52,52,92,21,81,71,31,21,4
Utlånsrente, rammelån (nivå)66,54,23,94,35,06,84,03,43,63,94,03,93,43,33,5
Realrente etter skatt (nivå)2,22,51,30,72,91,10,70,11,32,10,70,8-0,20,40,8
Importveid kronekurs (44 land)71,33,0-3,90,7-1,80,03,3-3,7-2,4-1,22,24,94,0-1,0-0,8
NOK per euro (nivå)8,08,48,08,18,08,28,78,07,87,57,88,38,68,68,5
Utenriksøkonomi               
Driftsbalansen, mrd. kroner195,2220,6322,8357,7287,4408,3258,2284,4344,9368,9299,6278,7234,8244,4287,8
Driftsbalansen i prosent av BNP12,112,416,216,112,215,610,711,212,713,910,58,97,57,58,5
Utlandet               
Eksportmarkedsindikator4,07,87,09,65,71,2-10,111,15,81,21,33,12,74,85,7
Konsumpris euro-området2,12,12,22,22,23,30,31,72,72,51,30,3-0,10,81,3
Pengemarkedsrente, euro (nivå)2,32,12,23,14,34,61,20,81,40,50,20,20,20,30,4
Råoljepris i kroner (nivå)8201255356423423536388484621649639625488519537