Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
3. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift144,9146,2146,5147,1148,2
Industri142,0143,9143,8143,9146,6
Kraftforsyning157,2159,7159,3159,6162,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon137,8138,3138,5140,4140,5
Bygge- og anleggsvirksomhet136,5137,3138,1139,6140,8
Varehandel134,8134,8136,1137,4137,7
Samferdsel140,8141,7141,6142,5144,6
Hotell- og restaurantvirksomhet129,3129,9130,5131,0131,9
Informasjon og kommunikasjon142,7143,9143,9145,9147,3
Omsetning og drift av fast eiendom142,0141,7143,1143,3146,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting139,9142,7142,5142,8143,5
Forretningsmessig tjenesteyting135,6135,9136,5138,0140,0
Undervisning136,8137,0137,8138,2139,5
Helse- og sosialtjenester142,2142,6144,0144,1145,2
Kultur, underholdning og fritid i alt136,2136,8136,9138,2140,4
Personlig tjenesteyting137,1138,9139,4140,9141,4