Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
3. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift139,6141,6157,6143,7142,7
Industri139,6143,4148,3147,3146,4
Kraftforsyning156,3157,3161,5166,9161,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon135,2133,2136,1136,5132,7
Bygge- og anleggsvirksomhet131,9133,8136,4142,1137,3
Varehandel134,1128,7139,7137,5134,1
Samferdsel139,1137,6143,4142,0142,2
Hotell- og restaurantvirksomhet123,3127,1127,3128,8126,6
Informasjon og kommunikasjon145,3142,6152,0149,0147,7
Omsetning og drift av fast eiendom147,2139,2144,7147,5147,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting137,0137,4141,7139,4142,3
Forretningsmessig tjenesteyting133,6133,6137,9139,5136,5
Undervisning135,5137,9136,6139,4138,4
Helse- og sosialtjenester139,6139,3142,0141,7142,3
Kultur, underholdning og fritid i alt138,3140,3140,8140,0141,1
Personlig tjenesteyting133,7139,1138,2140,5141,0