Tabell

Offentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.
20092010201120122013
Skatt på inntekt og formue479 660533 621594 938618 816598 671
Skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum326 523350 897359 827379 636393 026
Ordinær skatt på inntekt290 851311 844319 431337 465348 388
Toppskatt og grunnrenteskatt22 03724 90925 14625 75527 504
Skatt på formue12 29712 52113 08813 67914 415
Skatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonærer1 3381 6232 1632 7382 719
Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum145 641175 132226 750230 828197 400
Ordinær skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum50 11760 66880 09378 80472 000
Særskatt på petroleumsinntekter95 524114 464146 656152 024125 400
Årsavgift på motorvogner betalt av husholdninger6 8727 1577 4627 7348 007
Annen skatt på inntekt og formue mv625434898618238
 
Avgifter286 614307 922319 746333 554350 197
Merverdiavgift186 211201 184211 037223 425234 941
Toll og eksportavgifter2 2482 6562 8233 1053 288
Avgifter på utvinning av petroleum3 7323 5593 7414 0364 932
Motorvognavgifter mv.36 13239 90940 69141 30841 334
Miljø- og energiavgifter19 24920 03019 69418 48519 756
Avgifter på alkohol, tobakk, legemidler og lotterier25 84726 32326 21326 70926 435
Eiendomsskatt6 5007 1097 5668 0228 873
Andre avgifter6 6947 1537 9818 46310 638
 
Kapitalskatter2 4312 3771 7541 8872 246
Avgift på arv og gaver2 4312 3771 7541 8872 246
 
Trygde- og pensjonspremier233 433243 329259 012277 015292 024
Medlemspremier91 48495 269103 199109 462115 237
Medlemspremier til folketrygden87 94491 60199 396105 529111 042
Medlemspremier til andre trygdeordninger3 5403 6683 8033 9334 195
Arbeidsgiverpremier141 949148 060155 813167 553176 787
Arbeidsgiveravgift til folketrygden127 234131 806139 533150 029157 735
Arbeidsgiverpremier til andre trygdeordninger14 71516 25416 28017 52419 052