Tabell

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014Januar 2014Desember 2013November 2013Oktober 2013September 2013
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker93....87....59....72....139
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner7 742....8 178....6 007....6 042....5 522
Utlån til og fordringer på kunder131 776....128 523....124 626....121 229....118 569
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.68....645....640....720....587
Finansielle derivater170....346....305....388....218
Immaterielle eiendeler1 056....1 537....1 096....1 054....979
Varige driftsmidler276....218....142....112....135
Andre eiendeler5 284....4 271....4 269....3 281....3 780
Sum eiendeler146 465....143 804....137 143....132 896....129 928
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld1 420....420....420....250....100
Andre lån113 148....111 413....106 173....104 779....102 126
Finansielle derivater17....18....62....17....16
Annen gjeld11 833....12 641....12 523....10 272....10 935
Ansvarlig lånekapital1 926....1 926....1 926....1 936....1 836
Sum gjeld128 343....126 418....121 104....117 253....115 013
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital4 284....4 177....4 002....3 821....3 869
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)3 149....2 926....2 628....2 357....2 401
Opptjent egenkapital7 902....8 659....8 786....6 864....6 720
Ufordelt resultat2 786....1 624....623....2 601....1 926
Sum egenkapital18 122....17 386....16 039....15 643....14 916
 
Sum gjeld og egenkapital146 465....143 804....137 143....132 896....129 928