Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 44 2014Endring i prosent
Uke 43 2014 - Uke 44 2014Uke 44 2013 - Uke 44 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,061,5-6,6
Fryst laks42,260,53,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 8734,6-4,6
Fryst laks792-19,9-37,0