Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2014Endring i prosent
Uke 42 2014 - Uke 43 2014Uke 43 2013 - Uke 43 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,516,0-5,8
Fryst laks42,03-1,25,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 091-4,7-5,4
Fryst laks989-13,2-22,9