Tabell

Gaseller etter vekst i omsetning og vekst i antall ansatte etter næring og organisasjonsform
2013
Antall 4 og 5 år gamle foretak med 10+ ansatte i t-3Prosent gaseller målt i vekst i omsetningProsent gaseller målt i vekst i antall ansatte
Alle næringer73620,410,2
Industri, bergverksdrift og utvinning7617,19,2
Elektrisitet, vann og renovasjon911,10,0
Bygge- og anleggsvirksomhet14323,110,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner12513,69,6
Transport og lagring5018,014,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet10712,13,7
Informasjon og kommunikasjon3135,516,1
Omsetning og drift av fast eiendom156,70,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting7223,612,5
Forretningsmessig tjenesteyting8436,917,9
Kultur, underholdning og fritid i alt1717,65,9
Annen tjenesteyting, lønnet arbeid i private husholdninger714,30,0
 
Alle organisasjonsformer73620,410,2
Aksjeselskap (AS) og Allment aksjeselskap (ASA)69720,710,3
Enkeltpersonforetak (ENK)166,30,0
Andre organisasjonsformer2321,713,0