Tabell

Høyvekstforetak (20 prosent vekst eller mer) og mediumvekstforetak (10-19 prosent vekst) målt i vekst i omsetning og antall ansatte etter næring og organisasjosnform. Foretak med 10 eller flere ansatte
Antall foretak i altProsent mediumvekst foretakProsent mediumvekst foretakProsent høyvekst foretakProsent høyvekst foretak
2013OmsetningAntall ansatteOmsetningAntall ansatte
Alle næringer19 95114,59,58,43,7
Industri, bergverksdrift og utvinning3 10414,88,88,12,7
Elektrisitet, vann og renovasjon36410,29,36,62,7
Bygge- og anleggsvirksomhet3 35720,612,415,04,7
Varehandel, reparasjon av motorvogner5 81111,17,23,51,9
Transport og lagring1 21719,210,69,14,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet1 6409,39,24,93,7
Informasjon og kommunikasjon1 01116,412,911,15,2
Omsetning og drift av fast eiendom28614,77,08,03,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1 44218,411,511,74,0
Forretningsmessig tjenesteyting1 04914,211,215,810,4
Kultur, underholdning og fritid i alt40410,98,98,74,2
Annen tjenesteyting, lønnet arbeid i private husholdninger2664,56,01,90,4
 
Alle organisasjonsformer19 95114,59,58,43,7
Aksjeselskap (AS) og Allment aksjeselskap (ASA)18 82514,89,78,53,7
Enkeltpersonforetak (ENK)3919,05,65,42,6
Andre organisasjonsformer73510,17,88,42,3