Tabell

Høyvekstforetak (20 prosent vekst eller mer) og mediumvekstforetak (10-19 prosent vekst) etter næring og organisasjonsform. Foretak med 5-9 ansatte
Antall foretak i altProsent mediumvekst foretakProsent høyvekstforetak
2013OmsetningAntall ansatteOmsetningAntall ansatte
Alle næringer18 28614,212,110,36,3
Industri, bergverksdrift og utvinning1 69412,910,510,85,2
Elektrisitet, vann og renovasjon11020,911,814,58,2
Bygge- og anleggsvirksomhet3 20417,914,217,88,2
Varehandel, reparasjon av motorvogner6 16811,811,35,64,5
Transport og lagring1 34117,111,010,17,9
Overnattings- og serveringsvirksomhet1 07012,112,58,39,0
Informasjon og kommunikasjon70616,113,916,18,8
Omsetning og drift av fast eiendom6119,29,511,93,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1 73417,913,111,45,8
Forretningsmessig tjenesteyting72517,213,816,011,9
Kultur, underholdning og fritid i alt30010,712,08,36,7
Annen tjenesteyting, lønnet arbeid i private husholdninger62310,410,93,22,1
Organisasjonsform
Alle organisasjonsformer18 28614,212,110,36,3
Aksjeselskap (AS) og Allment aksjeselskap (ASA)16 17814,812,610,86,7
Enkeltpersonforetak (ENK)1 4529,47,45,23,2
Andre organisasjonsformer65611,910,58,42,9