Tabell

Overlevde foretak og sysselsatte i foretakene etter vekst i sysselsetting, næring, organisasjonsform og størrelsesgrupper. 5 års overlevelse
Overlevde foretak totaltAntall sysselsatteAndel foretak etter vekst i sysselsetting
I etableringsåret2012Vekst i sysselsettingenIngen vekst i sysselsettingen
Næring
Alle næringer14 6019 60838 36043,556,5
Bergverksdrift og utvinning501416358,042,0
Industri5063461 57347,053,0
Kraftforsyning643919639,160,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon27127751,948,1
Bygge- og anleggsvirksomhet2 4931 9336 15749,350,7
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 5451 3394 32055,644,4
Transport og lagring8801 0293 93952,048,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet3054641 84263,636,4
Informasjon og kommunikasjon6955001 54743,057,0
Finansiering og forsikring794461 36913,186,9
Omsetning og drift av fast eiendom2 2452851 89815,085,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1 8501 1784 31445,055,0
Forretningsmessig tjenesteyting7596303 29753,546,5
Undervisning1788655270,229,8
Helse- og sosialtjenester1 0297793 75055,744,3
Kultur, underholdning og fritid i alt61821695251,948,1
Personlig tjenesteyting36315651552,147,9
Lønnet arbeid i private husholdninger51880,020,0
Internasjonale organer000..
Uoppgitt1955551 89159,540,5
 
Organisasjonsform
Alle organisasjonsformer14 6019 60838 36043,556,5
Ansvarlig selskap (ANS)1258224053,646,4
Aksjeselskap (AS) og Allment aksjeselskap (ASA)7 4346 25730 04241,958,1
Selskap med delt ansvar (DA)40929587757,242,8
Enkeltpersonforetak (ENK)5 9872 6836 00444,855,2
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)5262571 05241,458,6
Andre organisasjonsformer1203414530,070,0
 
Antall sysselsatte i etableringsåret
Sysselsatte i alt14 6019 60838 36043,556,5
0 sysselsatte9 567018 3773 660,83 992,8
1-4 sysselsatte4 7926 20812 98821,942,5
5-9 sysselsatte1651 0161 93524,016,4
10 sysselsatte og over772 3845 0600,80,5