Tabell

Overlevde foretak og ansatte i foretakene etter vekst i sysselsetting, næring, organisasjonsform og størrelsesgrupper. 4 års overlevelse
Overlevde foretak totaltAntall sysselsatteAndel foretak etter vekst i sysselsetting
I etableringsåret2012Vekst i sysselsettingenIngen vekst i sysselsettingen
Næring
Alle næringer15 30411 74736 82243,756,3
Bergverksdrift og utvinning462335460,939,1
Industri4945231 71052,048,0
Kraftforsyning50211732,068,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon482310941,758,3
Bygge- og anleggsvirksomhet2 5292 6816 67346,153,9
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 6531 3095 08257,242,8
Transport og lagring8521 4764 16758,341,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet3575131 97464,435,6
Informasjon og kommunikasjon7567251 50640,559,5
Finansiering og forsikring7935471114,285,8
Omsetning og drift av fast eiendom1 9692541 07316,183,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2 1871 1913 61046,253,8
Forretningsmessig tjenesteyting8471 3864 60248,451,6
Undervisning20610545767,033,0
Helse- og sosialtjenester1 0728762 81049,650,4
Kultur, underholdning og fritid i alt91132396045,354,7
Personlig tjenesteyting50728276855,644,4
Lønnet arbeid i private husholdninger203050,050,0
Internasjonale organer000..
Uoppgitt25110944,040,0
 
Organisasjonsform
Alle organisasjonsformer15 30411 74736 82243,756,3
Ansvarlig selskap (ANS)1248621052,447,6
Aksjeselskap (AS) og Allment aksjeselskap (ASA)6 9608 01728 10243,256,8
Selskap med delt ansvar (DA)40433183950,549,5
Enkeltpersonforetak (ENK)7 0673 0106 58244,355,7
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)62927293940,959,1
Andre organisasjonsformer1203115026,773,3
 
Antall sysselsatte i etableringsåret
Sysselsatte i alt15 30411 74736 82243,756,3
0 sysselsatte10 121017 74649,250,8
1-4 sysselsatte4 9286 45012 25931,668,4
5-9 sysselsatte1761 0872 12064,235,8
10 sysselsatte og over794 2104 69759,540,5