Tabell

Overlevde foretak og ansatte i foretakene etter vekst i sysselsetting, næring, organisasjonsform og størrelsesgrupper. 3 års overlevelse
Overlevde foretak totaltAntall sysselsatteAndel foretak etter vekst i sysselsetting
I etableringsåret2012Vekst i sysselsettingenIngen vekst i sysselsettingen
Enkelte tall i tabellen er ikke riktige, kildetabell i statistikkbanken viser korrekte tall
Næring
Alle næringer15 6429 27633 03647,852,2
Bergverksdrift og utvinning352210748,651,4
Industri4974731 50053,546,5
Kraftforsyning4434543,256,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon361011630,669,4
Bygge- og anleggsvirksomhet2 3881 5414 98552,947,1
Varehandel, reparasjon av motorvogner2 0451 6476 07656,543,5
Transport og lagring8095951 91461,838,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet4027191 98366,933,1
Informasjon og kommunikasjon7784181 32645,254,8
Finansiering og forsikring5947387917,582,5
Omsetning og drift av fast eiendom1 4622341 00617,982,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2 2609964 31144,655,4
Forretningsmessig tjenesteyting9668643 65053,346,7
Undervisning34010355880,319,7
Helse- og sosialtjenester1 3831 0382 74751,748,3
Kultur, underholdning og fritid i alt1 0403071 02744,755,3
Personlig tjenesteyting55123375050,649,4
Lønnet arbeid i private husholdninger202100,00,0
Internasjonale organer000..
Uoppgitt1005460,040,0
 
Organisasjonsform
Alle organisasjonsformer20 2169 27633 03647,852,2
Ansvarlig selskap (ANS)147016 72854,145,9
Aksjeselskap (AS) og Allment aksjeselskap (ASA)7 8286 47911 50633,666,4
Selskap med delt ansvar (DA)6591 1722 06760,539,5
Enkeltpersonforetak (ENK)9 8221 6252 73566,733,3
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)1 6016182 15643,756,3
Andre organisasjonsformer1593624932,767,3
 
Antall sysselsatte i etableringsåret
Sysselsatte i alt15 6429 27633 03647,852,2
0 sysselsatte10 497016 72854,145,9
1-4 sysselsatte4 8836 47911 50633,666,4
5-9 sysselsatte1901 1722 06760,539,5
10 sysselsatte og over721 6252 73566,733,3