Tabell

Overlevde foretak og ansatte i foretakene etter vekst i sysselsetting, næring, organisasjonsform og størrelsesgrupper. 2 års overlevelse
Overlevde foretak totaltAntall sysselsatteAndel foretak etter vekst i sysselsetting
I etableringsåret2012Vekst i sysselsettingenIngen vekst i sysselsettingen
Enkelte tall i tabellen er ikke riktige, kildetabell i statistikkbanken viser korrekte tall
Næring
Alle næringer20 21611 19340 36545,154,9
Bergverksdrift og utvinning405741050,050,0
Industri6434001 33747,752,3
Kraftforsyning39106528,271,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon371010748,651,4
Bygge- og anleggsvirksomhet3 4132 5648 05150,849,2
Varehandel, reparasjon av motorvogner2 6621 8056 05850,149,9
Transport og lagring1 0467192 43153,346,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet5928892 66765,035,0
Informasjon og kommunikasjon1 0474611 68541,858,2
Finansiering og forsikring8085069215,085,0
Omsetning og drift av fast eiendom1 73425083214,185,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2 8401 3364 70942,058,0
Forretningsmessig tjenesteyting1 3188435 20547,652,4
Undervisning43412977880,419,6
Helse- og sosialtjenester1 5449853 25557,142,9
Kultur, underholdning og fritid i alt1 2063471 03941,758,3
Personlig tjenesteyting77533895947,652,4
Lønnet arbeid i private husholdninger303100,00,0
Internasjonale organer000..
Uoppgitt1173119257,142,9
 
Organisasjonsform
Alle organisasjonsformer20 21611 19340 36545,154,9
Ansvarlig selskap (ANS)14710323944,955,1
Aksjeselskap (AS) og Allment aksjeselskap (ASA)7 8286 31028 04546,553,5
Selskap med delt ansvar (DA)6594461 18153,146,9
Enkeltpersonforetak (ENK)9 8223 6808 49543,856,2
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)1 6016182 15643,756,3
Andre organisasjonsformer1593624932,767,3
 
Antall sysselsatte i etableringsåret
Sysselsatte i alt20 21611 19340 36545,154,9
0 sysselsatte13 746020 48950,649,4
1-4 sysselsatte6 1717 97913 77831,668,4
5-9 sysselsatte2111 3233 24869,730,3
10 sysselsatte og over881 8912 85067,033,0