Tabell

Overlevde foretak og ansatte i foretakene etter vekst i sysselsetting, næring, organisasjonsform og størrelsesgrupper. 1 års overlevelse
Overlevde foretak totaltAntall sysselsatteAndel foretak etter vekst i sysselsetting
I etableringsåret2012Vekst i sysselsettingenIngen vekst i sysselsettingen
Næring
Alle næringer22 51914 52833 86938,561,5
Bergverksdrift og utvinning43295720,979,1
Industri6686321 61343,956,1
Kraftforsyning3452817,682,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon355618045,754,3
Bygge- og anleggsvirksomhet4 0873 3877 07042,457,6
Varehandel, reparasjon av motorvogner2 9901 9424 88444,755,3
Transport og lagring1 4201 2182 31046,054,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet7281 1412 81465,434,6
Informasjon og kommunikasjon1 1206081 60336,763,3
Finansiering og forsikring40313842411,488,6
Omsetning og drift av fast eiendom1 95224470010,289,8
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3 1311 6253 54235,464,6
Forretningsmessig tjenesteyting1 5881 2873 29740,060,0
Undervisning48829376959,840,2
Helse- og sosialtjenester1 5321 1532 64544,855,2
Kultur, underholdning og fritid i alt1 29839191328,371,7
Personlig tjenesteyting88034581840,259,8
Lønnet arbeid i private husholdninger531060,040,0
Internasjonale organer000..
Uoppgitt1173119242,757,3
 
Organisasjonsform
Alle organisasjonsformer22 51914 52833 86938,561,5
Ansvarlig selskap (ANS)13712821736,563,5
Aksjeselskap (AS) og Allment aksjeselskap (ASA)9 0187 80821 56743,156,9
Selskap med delt ansvar (DA)6126561 08533,766,3
Enkeltpersonforetak (ENK)11 1925 0449 20835,764,3
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)1 4248561 60936,064,0
Andre organisasjonsformer1363618323,576,5
 
Antall sysselsatte i etableringsåret
Sysselsatte i alt22 51914 52833 86938,561,5
0 sysselsatte13 948012 09244,056,0
1-4 sysselsatte8 21810 61015 87128,271,8
5-9 sysselsatte2421 5112 34365,334,7
10 sysselsatte og over1112 4073 56358,641,4