Tabell

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014
Totalt varekonsum1,5-1,71,3-0,2-0,2
Mat, drikkevarer og tobakk-0,8-1,01,7-0,30,5
Elektrisitet og brensel4,4-2,4-2,44,33,0
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje3,4-3,52,4-0,2-4,8
Andre varer2,1-1,51,2-0,80,5