Tabell

Konsultasjoner hos fastlege eller legevakt i løpet av året, etter alder
2013
FastlegeLegevakt
Andel personerKonsultasjoner per personAndel personerKonsultasjoner per person
Alle aldre682,6170,26
0-5 år651,7320,55
6-15 år531,1160,21
16-19 år621,6200,29
20-29 år632,1200,30
30-49 år672,6150,22
50-66 år753,2140,20
67-79 år854,3160,24
80-89 år825,2220,35
90 år eller eldre603,2210,35