Tabell

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juli 2014 / Juni 2014Mai 2014 - Juli 2014 / Februar 2014 - April 2014Juli 2014 / Juli 2013Juli 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1,7-3,8-6,8127 621
Utvinning og utvinningstjenester0,0-6,8-10,455 918
Bergverksdrift4,8-2,3-2,01 088
Industri1,5-2,9-3,661 806
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,5-0,5-0,116 573
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri0,6-1,0-7,211 486
Metallindustri1,22,58,94 558
Maskinindustri3,9-2,01,36 763
Bygging av skip og oljeplattformer-8,4-13,6-25,94 834
Kraftforsyning10,87,4-4,78 808