Tabell

Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
3-måneders gjennomsnitt3-månedersendring i prosent
Mai 2014 - Juli 2014November 2013 - Januar 2014 / August 2013 - Oktober 2013Februar 2014 - April 2014 / November 2013 - Januar 2014Mai 2014 - Juli 2014 / Februar 2014 - April 2014
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft142,60,2-1,1-3,8
Hjemmemarked164,5-5,34,1-1,0
Eksportmarked126,05,1-5,8-5,8
 
Utvinning og utvinningstjenester144,55,5-3,2-6,8
Hjemmemarked376,87,29,6-0,1
Eksportmarked117,64,4-7,1-8,9
 
Industri og bergverksdrift148,2-1,82,4-2,9
Hjemmemarked153,8-6,46,9-3,5
Eksportmarked141,16,4-4,5-0,6
 
Bergverksdrift129,810,31,1-2,3
Hjemmemarked102,111,02,2-11,6
Eksportmarked176,92,41,29,1
 
Industri148,6-1,92,4-2,9
Hjemmemarked154,9-6,87,1-3,3
Eksportmarked140,56,5-4,5-0,8
 
Kraftforsyning109,0-13,6-10,67,4
 
Etter varetype:
Innsatsvarer179,6-0,54,7-0,2
Hjemmemarked211,70,05,3-1,2
Eksportmarked141,92,13,01,4
 
Investeringsvarer180,2-1,07,2-6,0
Hjemmemarked202,8-12,119,6-3,5
Eksportmarked148,224,3-12,3-6,8
 
Konsumvarer143,2-0,92,1-0,4
Hjemmemarked142,4-1,81,6-0,3
Eksportmarked147,50,83,61,4
 
Energivarer120,21,9-6,2-6,0
Hjemmemarked123,0-3,1-2,6-3,1
Eksportmarked118,44,0-7,5-8,2