Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
Juli 2014Månedsendring i prosent
Mai 2014 / April 2014Juni 2014 / Mai 2014Juli 2014 / Juni 2014
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft143,4-4,7-1,71,7
Hjemmemarked165,9-2,60,21,2
Eksportmarked126,1-4,8-4,82,7
 
Utvinning og utvinningstjenester143,9-8,1-1,30,0
Hjemmemarked374,4-4,74,2-2,9
Eksportmarked117,2-8,0-3,81,5
 
Industri og bergverksdrift148,4-2,5-2,81,6
Hjemmemarked153,5-2,5-2,10,7
Eksportmarked142,20,5-5,84,3
 
Bergverksdrift131,90,2-4,34,8
Hjemmemarked106,7-6,31,56,1
Eksportmarked168,514,2-14,20,8
 
Industri148,8-2,7-2,61,5
Hjemmemarked154,5-2,4-2,10,7
Eksportmarked141,60,3-5,44,0
 
Kraftforsyning118,10,14,210,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer180,5-2,6-2,32,0
Hjemmemarked212,5-2,5-5,93,8
Eksportmarked144,3-3,32,41,3
 
Investeringsvarer178,41,6-6,41,9
Hjemmemarked209,15,8-8,99,8
Eksportmarked136,5-0,5-6,6-8,3
 
Konsumvarer144,7-5,30,11,5
Hjemmemarked144,1-3,8-0,82,2
Eksportmarked147,4-8,02,9-1,5
 
Energivarer121,1-6,2-3,22,8
Hjemmemarked126,3-11,513,2-1,9
Eksportmarked117,5-5,4-7,52,9