Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100123
Juli 201412-månedersendring
Mai 2014 / Mai 2013Juni 2014 / Juni 2013Juli 2014 / Juli 2013
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft133,6-3,4-6,1-6,8
Hjemmemarked145,5-1,8-0,7-0,3
Eksportmarked124,4-4,8-11,3-12,0
 
Utvinning og utvinningstjenester144,1-5,2-9,0-10,4
Hjemmemarked379,822,124,118,8
Eksportmarked117,2-12,6-18,2-17,9
 
Industri og bergverksdrift134,10,4-2,1-3,6
Hjemmemarked132,6-4,7-3,0-5,1
Eksportmarked136,59,0-0,5-1,2
 
Bergverksdrift118,4-1,36,4-1,9
Hjemmemarked88,7-18,1-0,8-7,1
Eksportmarked173,833,617,53,5
 
Industri134,50,4-2,2-3,5
Hjemmemarked133,5-4,4-3,1-5,1
Eksportmarked135,88,7-0,8-1,3
 
Kraftforsyning89,2-16,9-18,9-4,8
Hjemmemarked85,8-17,6-20,0-6,2
Eksportmarked195,34,27,419,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer166,58,56,86,3
Hjemmemarked184,410,25,95,1
Eksportmarked144,75,58,57,9
 
Investeringsvarer152,71,5-6,8-5,6
Hjemmemarked157,74,5-8,32,5
Eksportmarked144,1-4,3-3,1-17,9
 
Konsumvarer131,2-2,13,31,0
Hjemmemarked137,3-4,7-0,1-1,0
Eksportmarked112,77,315,19,4
 
Energivarer117,1-11,2-15,7-14,5
Hjemmemarked113,9-19,0-3,2-7,5
Eksportmarked118,3-8,3-19,4-16,7