Tabell

Reisevirksomhet innen turisme
2. kvartal 2014Endring i prosent
2. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014
Antall personer på reise (1 000)2 7305,8
Antall reiser (1 000)6 70010,9
Antall overnattinger (1 000)33 10028,8
Forbruk (mill. kr)40 28021,0