Tabell

Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 1 000
2. kvartal 2014
Utenlandsreiser i altFeriereiser til utlandetYrkesreiser til utlandet
Danmark311205106
Sverige39530887
Frankrike1139221
Spania33931228
Storbritannia14511728
Tyskland17113635