Tabell

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.
AntallProsent
2013-20142012-2013 - 2013-20142009-2010 - 2013-2014
I alt8 452-7,2-4,8
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy934-16,5-35,5
Påkjørt av tog424-30,0-41,0
Omkommet av andre årsaker1 3165,7-5,3
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy6897,0-3,0
Påkjørt av tog5435,074,2
Omkommet av andre årsaker423-11,1-46,3
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy4100,033,3
Påkjørt av tog0..
Omkommet av andre årsaker533,9130,4
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy3 618-6,1-14,4
Påkjørt av tog16612,217,7
Omkommet av andre årsaker771-16,1-33,4