Tabell

Informasjonssektoren. Verdiskapning (mill kr.). Etter sektor og tid.
20112012
Verdiskapning (mill. kr)
Informasjonssektoren98 929104 637
IKT-sektoren79 55785 744
IKT-Industri2 9502 714
Engroshandel med IKT-utstyr6 3076 668
IKT-Tjenester70 30076 362
Innholds- og mediesektoren19 37318 893
Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet10 79410 616
Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer2 6742 112
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak212242
Radio- og fjernsynskringkasting5 0005 296
Andre informasjonstjenester692627