Tabell

Kommunehelsetenesta, nøkkeltal
201320132012 - 20132009 - 2013
Absolutte talPer 10 000 innbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna frå absolutte tal.
Legeårsverk i kommunehelsetenesta5 196,810,23,512,1
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta4 535,48,92,47,5
Absolutte talPer innbyggarProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter kommunehelsetenesta totalt (1 000 kroner)13 851 3632 711,16,631,3
Brutto driftsutgifter. Førebyggjande arbeid, helse, konsern (1 000 kroner)1 153 939225,910,743,1
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling, re-/habilitering konsern (1 000 kroner)9 903 4861 938,46,829,8
Absolutte talPer 10 000 innbyggjarar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter. Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste, konsern (1 000 kroner)2 793 9382 112,34,432,1
Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta4 217,231,9-1,4..