Tabell

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Juni 2014 / Mai 2014Juni 2014 / Juni 2013Juni 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,41,2244,91 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,50,2372,8479,1
Bergverksdrift1,11,1171,211,5
Industri0,64,1161,8463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri-0,14,9155,098,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1,45,5221,2135,4
Metallindustri3,39,4170,036,8
Maskinindustri0,12,7153,042,0
Kraftforsyning-2,6-18,8197,246,4