Tabell

Vareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=1001
Juni 2014Endring i prosent
Mai 2014 / April 2014Juni 2014 / Mai 2014Mai 2014 / Mai 2013Juni 2014 / Juni 2013
1Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Utvinning, bergverk, ind. og kraft174,9-0,20,31,32,2
 
Utvinning og utvinningstjenester234,90,20,38,17,0
Utvinning av råolje og naturgass238,51,23,48,510,0
Tjenester til bergverksdrift og utvinning194,1-0,3-1,47,97,9
 5,3
Industri og bergverksdrift150,5-0,10,71,83,4
Bergverksdrift167,8-0,11,3-3,61,1
Industri150,1-0,20,71,93,4
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri150,70,30,41,93,4
Næringsmiddelindustri150,80,20,32,33,1
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri119,00,20,31,51,7
Tekstil- og bekledningsindustri118,60,20,31,51,7
Trelast- og trevareindustri134,70,70,07,06,6
Papir- og papirvareindustri122,31,00,24,05,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri205,9-1,12,62,06,6
Petroleums- og kullvareindustri214,0-0,92,62,96,4
Kjemisk og farmasøytisk industri193,4-1,82,6-0,67,4
Kjemiske råvarer220,6-2,23,2-1,39,5
Gummi, plast, mineralsk industri mv.145,30,3-0,52,72,1
Gummivare- og plastindustri137,4-0,2-2,72,6-0,1
Mineralproduktindustri147,90,50,22,72,7
Metallindustri120,3-1,81,4-0,81,3
Ikke-jernholdige metaller103,7-2,32,9-1,72,0
Metallvareindustri149,0-0,50,3-0,4-0,1
Data-, elektrisk utstyrsindustri108,80,6-0,3-3,3-3,1
Maskinindustri161,20,00,12,32,4
Annen verkstedsindustri124,00,00,1-0,4-0,5
Møbel- og annen industri123,7-1,5-0,2-1,5-2,2
Maskinreparasjon og -installasjon179,20,1-0,14,03,9
 
Kraftforsyning200,4-2,0-2,6-20,6-18,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer141,8-0,3-0,33,94,0
Investeringsvarer152,00,1-0,12,62,5
Konsumvarer141,40,10,51,63,1
Varige konsumvarer121,7-1,80,41,31,3
Ikke-varige konsumvarer143,80,30,51,73,4
Energivarer264,6-0,51,5-2,7-0,2