Tabell

Vareprisindeks. Hovedtall, etter næring og varetype. 2000=1001
Juni 2014Endring i prosent
Mai 2014 / April 2014Juni 2014 / Mai 2014Mai 2014 / Mai 2013Juni 2014 / Juni 2013
1Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Hjemme- og eksportmarked i alt
Utvinning, bergverk, ind. og kraft244,9-0,90,40,71,2
Utvinning og utvinningstjenester372,8-1,80,50,20,2
Industri og bergverksdrift162,00,10,63,04,0
Kraftforsyning197,2-2,0-2,6-20,6-18,8
Etter varetype:
Innsatsvarer146,3-0,10,13,84,5
Investeringsvarer133,7-0,1-0,11,71,5
Konsumvarer142,80,6-0,14,64,5
Varige konsumvarer122,4-1,50,22,82,2
Ikke-varige konsumvarer145,50,8-0,14,84,8
Energivarer344,2-1,80,8-1,8-1,0
 
Hjemmemarked
Utvinning, bergverk, ind. og kraft174,9-0,20,31,32,2
Utvinning og utvinningstjenester234,90,20,28,17,0
Industri og bergverksdrift150,5-0,10,31,83,4
Kraftforsyning200,4-2,0-2,6-20,6-18,8
Etter varetype:
Innsatsvarer141,8-0,3-0,33,94,0
Investeringsvarer152,00,1-0,12,62,5
Konsumvarer141,40,10,51,63,1
Varige konsumvarer121,7-1,80,41,31,3
Ikke-varige konsumvarer143,80,30,51,73,4
Energivarer264,6-0,51,5-2,7-0,2