Tabell

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mai 2014 / April 2014Mars 2014 - Mai 2014 / Desember 2013 - Februar 2014Mai 2014 / Mai 2013Mai 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-4,0-2,1-1,9134 155
Utvinning og utvinningstjenester-7,8-4,5-6,354 868
Bergverksdrift3,24,74,21 153
Industri-1,31,35,269 023
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-4,54,03,216 686
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri1,1-1,02,411 545
Metallindustri-4,9-3,2-1,64 569
Maskinindustri-3,83,23,16 853
Bygging av skip og oljeplattformer-0,74,111,75 968
Kraftforsyning-1,2-10,8-19,29 112