Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100123
Mai 201412-månedersendring
Mars 2014 / Mars 2013April 2014 / April 2013Mai 2014 / Mai 2013
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
Utvinning, bergverk, industri og kraft139,10,66,5-1,9
Hjemmemarked157,65,45,82,1
Eksportmarked124,3-3,67,1-5,0
 
Utvinning og utvinningstjenester141,36,014,1-6,3
Hjemmemarked392,535,747,527,1
Eksportmarked112,5-1,25,3-15,2
 
Industri og bergverksdrift146,20,35,45,2
Hjemmemarked145,55,62,80,8
Eksportmarked145,7-7,59,613,7
 
Bergverksdrift133,416,06,54,2
Hjemmemarked112,321,13,7-13,2
Eksportmarked166,78,510,145,1
 
Industri146,40,15,45,2
Hjemmemarked146,25,42,81,0
Eksportmarked145,4-7,79,513,1
 
Kraftforsyning97,1-21,8-20,4-19,2
Hjemmemarked95,6-22,5-21,9-20,3
Eksportmarked142,56,779,444,2
 
Etter varetype:
Innsatsvarer183,55,211,010,3
Hjemmemarked231,013,019,718,0
Eksportmarked128,3-6,9-2,4-2,9
 
Investeringsvarer173,98,54,29,9
Hjemmemarked182,814,1-0,710,5
Eksportmarked149,9-4,217,112,0
 
Konsumvarer140,1-0,89,33,2
Hjemmemarked144,5-3,54,52,6
Eksportmarked126,99,227,15,8
 
Energivarer114,6-3,34,1-11,8
Hjemmemarked102,6-4,7-1,6-20,0
Eksportmarked119,1-2,96,4-8,7