Tabell

Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
3-måneders gjennomsnitt3-månedersendring i prosent
Mars 2014 - Mai 2014September 2013 - November 2013 / Juni 2013 - August 2013Desember 2013 - Februar 2014 / September 2013 - November 2013Mars 2014 - Mai 2014 / Desember 2013 - Februar 2014
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft147,1-1,81,1-2,1
Hjemmemarked166,7-0,2-3,03,2
Eksportmarked131,6-3,24,4-6,7
 
Utvinning og utvinningstjenester153,0-3,15,7-4,5
Hjemmemarked388,33,912,07,1
Eksportmarked125,5-4,63,6-8,5
 
Industri og bergverksdrift152,6-1,2-0,21,5
Hjemmemarked159,1-2,1-3,65,4
Eksportmarked142,2-0,45,4-4,6
 
Bergverksdrift134,016,0-3,74,7
Hjemmemarked110,45,23,2-1,2
Eksportmarked178,911,9-6,615,6
 
Industri152,9-1,3-0,11,3
Hjemmemarked160,2-2,1-3,75,5
Eksportmarked141,1-0,65,7-5,4
 
Kraftforsyning98,20,5-14,3-10,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer180,91,60,44,4
Hjemmemarked223,11,11,38,6
Eksportmarked131,41,41,2-3,7
 
Investeringsvarer189,6-4,03,62,3
Hjemmemarked204,3-7,2-1,48,3
Eksportmarked160,2-3,915,4-9,8
 
Konsumvarer146,2-1,10,53,2
Hjemmemarked145,8-2,40,42,8
Eksportmarked147,74,9-0,75,8
 
Energivarer125,6-3,51,4-7,0
Hjemmemarked120,3-0,4-3,3-7,5
Eksportmarked127,8-3,84,3-7,7