Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
Mai 2014Månedsendring i prosent
Mars 2014 / Februar 2014April 2014 / Mars 2014Mai 2014 / April 2014
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft144,9-2,73,7-4,0
Hjemmemarked165,4-0,52,4-2,4
Eksportmarked129,2-5,35,4-5,2
 
Utvinning og utvinningstjenester146,9-1,14,3-7,8
Hjemmemarked385,6-0,59,2-5,2
Eksportmarked118,7-2,02,7-9,1
 
Industri og bergverksdrift153,0-2,62,8-1,0
Hjemmemarked157,01,8-0,7-1,6
Eksportmarked147,5-11,410,30,8
 
Bergverksdrift132,311,9-9,53,2
Hjemmemarked99,119,1-22,1-2,6
Eksportmarked201,55,86,016,9
 
Industri153,1-2,93,1-1,3
Hjemmemarked158,21,7-0,4-1,7
Eksportmarked146,4-11,59,21,2
 
Kraftforsyning99,6-12,96,9-1,2
 
Etter varetype:
Innsatsvarer182,11,62,5-0,3
Hjemmemarked227,94,65,40,6
Eksportmarked128,2-5,20,4-3,8
 
Investeringsvarer192,1-5,0-2,43,2
Hjemmemarked207,2-6,2-5,75,2
Eksportmarked170,3-13,310,94,4
 
Konsumvarer145,60,08,1-4,3
Hjemmemarked146,3-0,16,5-2,5
Eksportmarked144,82,312,1-8,2
 
Energivarer121,9-3,64,3-6,4
Hjemmemarked111,9-6,65,2-12,3
Eksportmarked124,9-3,94,6-5,5