Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100123
Mai 201412-månedersendring
Mars 2014 / Mars 2013April 2014 / April 2013Mai 2014 / Mai 2013
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft140,44,72,2-3,4
Hjemmemarked159,810,80,7-0,7
Eksportmarked125,6-0,53,7-5,9
 
Utvinning og utvinningstjenester141,46,014,1-6,3
Hjemmemarked393,335,747,527,2
Eksportmarked112,7-1,25,3-15,2
 
Industri og bergverksdrift149,78,0-2,01,1
Hjemmemarked150,012,6-3,5-4,3
Eksportmarked149,20,90,410,6
 
Bergverksdrift125,416,06,6-1,3
Hjemmemarked107,221,03,8-18,2
Eksportmarked159,58,410,133,8
 
Industri150,27,9-2,21,2
Hjemmemarked151,012,5-3,7-4,1
Eksportmarked149,00,80,310,2
 
Kraftforsyning92,3-18,2-23,9-17,2
Hjemmemarked91,2-18,7-25,5-17,8
Eksportmarked128,26,380,02,9
 
Etter varetype:
Innsatsvarer183,214,81,88,0
Hjemmemarked227,223,99,114,1
Eksportmarked129,80,8-9,9-3,0
 
Investeringsvarer179,117,2-3,51,4
Hjemmemarked184,622,4-7,41,3
Eksportmarked169,66,15,71,6
 
Konsumvarer141,84,93,30,7
Hjemmemarked146,10,90,0-1,1
Eksportmarked128,720,015,67,3
 
Energivarer114,7-3,34,0-11,8
Hjemmemarked102,6-4,6-1,6-19,9
Eksportmarked119,2-2,86,3-8,8