Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring og varetype og etter marked. Ujusterte serier. Millioner kroner123
Mai 201412-månedersendring
Mars 2014 / Mars 2013April 2014 / April 2013Mai 2014 / Mai 2013
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft134 1554,72,2-3,4
Hjemmemarked66 18110,80,7-0,7
Eksportmarked67 974-0,53,7-6,0
 
Utvinning og utvinningstjenester54 8686,014,1-6,3
Hjemmemarked15 63835,747,527,1
Eksportmarked39 229-1,25,4-15,2
 
Industri og bergverksdrift70 1768,0-2,01,2
Hjemmemarked41 82412,6-3,6-4,3
Eksportmarked28 3520,90,510,5
 
Bergverksdrift1 15316,06,6-1,2
Hjemmemarked64221,13,8-18,2
Eksportmarked5118,510,133,8
 
Industri69 0237,9-2,21,2
Hjemmemarked41 18112,5-3,7-4,1
Eksportmarked27 8410,80,310,2
 
Kraftforsyning9 112-18,1-23,9-17,2
Hjemmemarked8 719-18,7-25,4-17,9
Eksportmarked3936,380,02,9
 
Etter varetype:
Innsatsvarer36 20914,866,58,0
Hjemmemarked24 61923,971,514,1
Eksportmarked11 5900,8-44,5-3,0
 
Investeringsvarer21 45317,236,91,4
Hjemmemarked13 99222,3121,01,3
Eksportmarked7 4626,0-60,71,6
 
Konsumvarer17 2044,931,10,7
Hjemmemarked13 3490,80,0-1,1
Eksportmarked3 85520,0-93,77,3
 
Energivarer59 289-3,34,1-11,7
Hjemmemarked14 222-4,7-1,6-20,0
Eksportmarked45 067-2,96,4-8,8