Tabell

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta
20132012 - 20132009 - 2013
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Personell i alt. funksjon 2324 217,2-1..
Årsverk jordmødre. funksjon 232282,31..
Årsverk helsesystrer. funksjon 2322 167,61..
Årsverk andre sjukepleiarar. funksjon 232427,3-12..
Årsverk uten fagutdanning. funksjon 232467,4-2..
Årsverk for legar. funksjon 232206,70-2
Årsverk for fysioterapeutar. funksjon 232191,6-3-6