Tabell

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
20132012 - 20132009 - 2013
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Svangerskapsomsorg
Antall gravide med fullført fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi8 2145-1
Antall nyinnskrevne gravide til kontroll46 772-1-3
ProsentProsentvis endringProsentvis endring
Tjenester til barn og ungdom
Nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst8138
Spedbarn med fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke982-2
Barn med fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder953-1
Barn med fullført helseundersøkelse ved 4 års alder9322
Barn med fullført helseundersøkelse i 1. trinn i grunnskolen9115