Tabell

Fysioterapeutårsverk etter virkeområde
201320132012 - 20132009 - 2013
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 535,48,92,47,5
Diagnose, behandling og rehabilitering3 713,87,32,26,5
Skole/helsestasjon191,60,4-2,9-5,9
Miljøretta helsevern14,50,029,539,4
Anna førebyggjande arbeid117,30,20,541,3
Institusjonar for eldre og funksjonshemma431,80,85,222,2
Administasjon66,40,17,6-19,6
Anna virkeområde0,00,0..
Uoppgitt0,00,0..