Tabell

Legeårsverk etter virkeområde
201320132012 - 20132009 - 2013
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Legar i alt5 196,810,23,512,1
Diagnose, behandling og rehabilitering4 245,88,33,711,2
Skole/helsestasjon206,70,40,3-1,8
Miljøretta helsevern68,60,1-0,65,4
Anna førebyggjande arbeid82,80,2-7,911,7
Institusjonar for eldre og funksjonshemma502,21,06,331,0
Administasjon90,60,21,53,9
Anna virkeområde0,00,0..
Uoppgitt0,00,0..