Tabell

Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201320132012 - 20132009 - 2013
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 535,48,92,47,5
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar639,010,63,36,9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar308,28,8-4,70,5
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 109,18,82,38,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 479,28,53,28,2
Fysioterapeutar med driftsavtale2 641,65,20,31,5
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar354,65,9-0,20,7
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar168,84,8-5,6-3,7
Sentralitet 2 Sentrale kommunar692,85,51,12,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar1 425,34,90,81,7
Fysioterapeutar utan avtale0,00,0..
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 2 Sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar0,00,0..
Fysioterapeutar med fast løn1 730,43,44,917,4
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar251,54,25,813,6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar123,03,5-4,14,0
Sentralitet 2 Sentrale kommunar383,23,16,020,5
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar972,83,45,619,2
Turnuskandidatar163,40,310,913,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar32,90,527,036,0
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar16,40,51,926,2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar33,10,3-10,81,2
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar81,10,318,910,3