Tabell

Årsverk av legar og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201320132012 - 20132009 - 2013
Absolutte talPer 10 000 innbyggjararProsentvis endringProsentvis endring
Legar5 196,810,23,512,1
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar834,613,91,68,5
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunarr387,411,0-0,49,6
Sentralitet 2 Sentrale kommunarr1 272,310,16,216,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 702,69,33,511,7
 
Fysioterapeutar4 535,48,92,47,5
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar639,010,63,36,9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar308,28,8-4,70,5
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 109,18,82,38,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 479,28,53,28,2