Tabell

Økonomisk sosialhjelp
2013
Sosialhjelpsmottakere120 775
Einslege menn i alt47 621
Einslege kvinner i alt27 886
Sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold49 152
Brutto utbetalt sosialhjelp (1 000 kr)5 122 169
Gjennomsnittlig sosialhjelp per måned8 345