Tabell

Eiendomsskatt i kommunene
20132014Prosent
2012 - 20132013 - 2014
1Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres per inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Kommuner med eiendomsskatt3303411,93,3
Kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk113961,8-15,0
Kommuner med eiendomsskatt på verk, bruk og områder utbygd på byvis14120,0-14,3
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen1771991,712,4
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr)18 875 831..9,9..
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)15 185 838..10,8..
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)13 689 994..8,6..
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter12,5..4,2..