Tabell

Eiendomsskatt. Omfang, bruk og inntekter
2011201220132014Prosent
2011 - 20122012 - 20132013 - 2014
1Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres per inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
2Eiendomsskatt, annen eiendom: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 874 blitt endret fra Eiendomsskatt verk og bruk til Eiendomsskatt annen eiendom. Innholdet har blitt endret slik at arten nå også inneholder eiendomsskatten fra næringseiendommer og annen fast eiendom i tillegg til verk og bruk.
3Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 875 endret fra Eiendomsskatt annen fast eiendom til Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer. Innholdet i arten er endret ved at næringseiendommer og annen fast eiendom er flyttet til art 874 annen eiendom. Art 875 skal nå kun inneholde eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer.
Kommuner med eiendomsskatt3163243303412,51,93,3
Kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk11611111396-4,31,8-15,0
Kommuner med eiendomsskatt på verk, bruk og områder utbygd på byvis25141412-44,00,0-14,3
Kommuner med eiendomsskatt kun på næringseiendommer7171216142,9-29,433,3
Kommuner med eiendomsskatt både på næringseiendommer og områder utbygd på byvis58111060,037,5-9,1
Kommuner med eiendomsskatt kun i områder utbygd på byvis....11....0,0
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen1631741771996,71,712,4
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom....27....250,0
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille)5,95,95,95,80,00,0-1,7
Kommuner med differensiert skattesats657075867,77,114,7
Kommuner med bunnfradrag869092934,72,21,1
Kommuner med fritak for nye boliger737373810,00,011,0
Kommuner med fritak for historiske bygninger....160183....14,4
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr)2 7032 8503 1093 3085,49,16,4
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr)17 570 0538 075 9748 875 831..6,79,9..
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)124 359 1164 679 2185 185 838..7,310,8..
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)133 210 9373 396 7563 689 994..5,88,6..
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent)157,657,958,4..0,50,9..
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent)142,442,141,6..-0,7-1,2..
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter12,42,42,5..0,04,2..